top of page

IMPORTANT !

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și a HG nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia,publicăm următoarele materiale:
Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul  

 Bine ați venit!

Urmeniș - Este o comună din Județul Bistrița-Năsăud care ocupă o suprafață de 59,28  km².

Localitatea Urmeniș apare înscrisă în documente încă din secolul XIV, anul 1329, aparținând în secolele următoare familiei Banffy, care înalță aici, un castel impozant, în stil baroc.

 

Comuna Urmeniș are în componență 10 sate: Urmeniș (reședința), Câmp, Coșeriu, Delureni, Fânațe, Podenii, Scoabe, Șopteriu, Valea, Valea Mare.

 

  • Date geografice

 

Localitatea Urmeniș este situată la aproximativ 65 km de Bistrița (reședința județului), 75 km de Cluj Napoca, 39 km de Tîrgu Mureș și 32 km de Reghin.

 

  • Principalele căi de acces   - drumul național DN 16

                                            - calea ferată (la 15 km)

  • Infrastructura

Comuna este electrificată, există rețea de gaze care asigură majoritatea nevoilor localnicilor, s-a finalizat rețeaua de apă relizată prin finanțare SAPARD. Există de asemenea servicii de telefonie fixă și televiziune digitală. Pentru viitor se caută soluții privind realizarea canalizării.

 

  • Economia

Principalele activități economice sunt reprezentate de agricultură și creșterea animalelor. Suprafețele ocupate de teren agricol sunt următoarele: arabil aprox 5000 ha, fânețe și pășuni aprox 1000 ha, pădure aprox 700 ha. Principalele culturi sunt cele de porumb, grâu, cartofi, floarea soarelui, legume, sfeclă de zahăr, struguri și pomi fructiferi. Efectivul de animale: bovine 1000 capete, ovine 3000 capete, păsări 10000 capete, porci 3000 capete, cabaline 300 capete.

 

 

 

 

                                                                ComunaUrmenis

                                                                            www.primariaurmenis.ro

                                                  Tel: 0263-354177 / 0263-354157 

                                             Email: PrimariaUrmenis@yahoo.com

                                                                                                  2020

stema.jpg
bottom of page